Ældreklub Gråsten

Tur med hest og vogn til Margrethe Sø samt efterfølgende kaffe og kage på ‘Det Gamle Rådhus’.
Den 11. maj 2016