Haven

God havejord - sådan

Arealet for køkkenhave graves i et fuldt spadestiks dybde. Er der lerjord/tung jord tilføres lerfrit sand. Der står lerfrit. Op til 10 cm tykt lag. Der skal noget mere til end man tror. Herefter fræses godt. Fræseren kan ikke blive stor nok / gå dybt nok. Der tilføres kompost, der ikke skal komme fra en losseplads. Der tilføres produktet 'Champost', eventuelt 'bark- , træflis'. Bøgerne siger, der kan tåles op til 30% flis i køkkenhavejord. Det hele blandes godt. Herefter kan Du så / plante.

Din havejord deles op i bede. Disse hæves 10-15 cm over niveau. Jorden, der skal opvarmes, bliver herved afgrænset. Du opnår herved en jordtemperatur, der kan være op til 5 grader varmere end uden hævning.

Du kan yderligere forbedre betingelserne ved at overdække et eller flere bede med ' BioNet ' IKKE 'FiberNet'. Du opnår herved at udelukke porremøl, orme der går i gulerødder og persille, samt at dine grøntsager får læ og varme. Det virker som en slags luftig mistbænk.
1.Gå ALDRIG i din havejord.
2.Din havejord skal ikke graves mere.
3.Din havejord fræses ikke mere.
4.Om efteråret. Bar jord tilsåes så tidligt som muligt med grøngødskning. Indholdet af din/e kompostbeholder(e) spredes over havejorden.
5.Om foråret. Ikke omsat kompost sendes tilbage til kompostbeholderen. Dem har Du 3/tre af.
6.Din havejord køres igennem med en håndkultivator.
7.Alt ukrudt fjernes med håndkraft. Vær meget intensiv de 2 første år.
8.Fra og med 3. år ikke mere ukrudt.
Om vindruer - sådan

Vitis vinifera 'Schuyler'
(Den vindrue jeg har).

Når jeg har en 'Schuyler', er det fordi min far har lavet planten og foræret mig den. Om planten:
Det er en gammel sort og din plantehandler vil forsøge at få¨dig til at købe en anden.
Gør det ikke.
'Schuyler' er den eneste vindrue der er sikker modner på friland her i landet.
'Schuyler' modner/er spiseklar i midten af august, ofte først i august.
Druen er blå, den er forholdsvis lille og den er meget sød. Den har sten.
Vi har nu haft planten i vort drivhus siden 1989.
På trods af at alle får lov til hente og tage med hjem og vi selv spiser og forærer væk
er det endnu ikke lykkedes os i den enkelte sæson at få spist op.
Sæsonen varer til frost og mug tager de sidste hen i november.
'Schuyler' beskæres 2. juledag kl 1200, og under ingen omstændigheder senere end nytårsaften.
Gør Du det alligevel forbløder planten og dør.
Efter beskæringen står der kun hovedstammen tilbage (Bemærk at stammen er i ental).
Den årlige tilvækst må ikke overstige 50 cm, og det var halvtreds centimeter.
Øvrigt klippes af senest ved julebeskæringen.

Om selve plantningen:
Det er af aller største vigtighed at Du sørger for at plantens rod kommer udenfor drivhuset.
Du må altså ned og grave hul under drivhusets sokkel og manuelt trække en del af plantens rødder udenfor drivhuset.
Når planten er 'voksen' vil rodnettet dække et areal der er mindst 3 måske 5 gange større en husets grundareal.
Gør Du det ikke, får Du er svag og dårligt bærende plante.